Sněmovní tisk 54
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 10. 2006 jako tisk 54/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 10. 2006 (usnesení č. 16). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 54/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 160, usnesení č. 159).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, organizace dopravy, způsob financováníISP (login)