Sněmovní tisk 523
Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 523/0 dne 3. 6. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1024).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 523/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 523/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 201, usnesení č. 1260).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 5. 2008 jako senátní tisk 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 314, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 265/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 480).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 10. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 41 pod číslem 104/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kambodža, ochrana investic, podpora investicISP (login)