Sněmovní tisk 522
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 6. 2008 jako tisk 522/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Zpravodajem určen Ing. Milan Šimonovský.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 289, usnesení č. 1047).Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, spoje, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (login)