Sněmovní tisk 514
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007

Autor: Úřad pro ochr.os.údajů

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 5. 2008 jako tisk 514/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 514/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1046).Hesla věcného rejstříku: Informovannost

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, plnění rozpočtu, účetní uzávěrka, ústřední orgány státní správy, zpráva o činnostiISP (login)