Sněmovní tisk 508
Vl.n.z. o dluh. prog. na úhradu jistin splatných 2009 a 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 508/0 dne 20. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 814).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 508/1, který byl rozeslán 19. 6. 2008 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 201, usnesení č. 825).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 282, dokument 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 306, které bylo rozdáno jako tisk 282/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 460).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 299/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, rozpočtový schodek, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejný dluh, zadluženostISP (login)