Sněmovní tisk 50
Zpr. o činnosti Kontrolní rady Grantové agent. ČR 2005-2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006

Autor: GA ČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Grantová agentura České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nezisková organizace, politika výzkumu, zpráva o činnostiISP (login)