Sněmovní tisk 497
Návrh z. o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, Alexander Černý, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 24. 4. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2008 jako tisk 497/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 157, usnesení č. 1437).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Politika zahraniční, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kompetence parlamentu, mezinárodní politika, pravomoc výkonné moci, stát, státní nezávislostISP (login)