Sněmovní tisk 481
Novela z. o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 481/0 dne 9. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Gabriela Kalábková a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 481/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2009 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1098).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 45, dokument 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 45/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 138).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 109/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Podpora veřejná, Správa státní, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Věda

Deskriptory EUROVOCu: Evropská komise, finanční pomoc, fondy (EU), politika výzkumu, soutěžní politika, státní podpora

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
252/1997novelizujeZákon o zemědělství481/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)481/0
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje481/0


ISP (login)