Sněmovní tisk 476
N.z. o účastnících protikomunistického odboje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 9. 1. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 9. 1. 2008 senátorům jako tisk 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (doporučuje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 173/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 3. 2008 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 303).
  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 320).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 1. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Liška, Bureš, Hálek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 1. 4. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 476/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, komunismus, občanská neposlušnost, odškodnění, válečný veterán

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)