Sněmovní tisk 475
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 11. 2007. Návrh zákona rozeslán dne 27. 11. 2007 senátorům jako tisk 145/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 7. 2. 2008 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 145/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 145/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 259).
  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 336).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 1. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Julínek, Čáslava, Jílek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 1. 4. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 475/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2008 (usnesení č. 254). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 802).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 475/4, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 853).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 292, dokument 292/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 292/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 294/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: jednoduchá frekvence, pracovní podmínky, pracovní právo, přesčas, zákoník práce, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)