Sněmovní tisk 474
Dohoda pro atomovou energii a Dodatkový protokol k Dohodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 4. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 765).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 39, usnesení č. 905).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 4. 2008 jako senátní tisk 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 430).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 11. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 3. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 35/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, jaderná zbraň, nešíření jaderných zbraní, přistoupení k dohoděISP (login)