Sněmovní tisk 472
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2008 jako tisk 472/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 16. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 253, usnesení č. 1017).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)