Sněmovní tisk 461
Novela z. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 18. 3. 2008.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 18. 3. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 18. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 4. 2008 jako tisk 461/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Privatizace, Řád jednací - PS, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, převod vlastnictví, privatizace, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)