Sněmovní tisk 459
Novela z. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 17. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2008 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 749).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 459/3, který byl rozeslán 23. 10. 2008 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 935).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 354, dokument 354/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 354/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 354/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 57).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 8. 1. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 8/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Katastr

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, katastr nemovitostí, nemovitost, stavební pozemek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)459/0


ISP (login)