Sněmovní tisk 447
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2007

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 3. 2008 jako tisk 447/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 3. 2008 (usnesení č. 229). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 766).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (login)