Sněmovní tisk 441
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 274, dokument 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 307/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Podnikání, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ochrana kulturního dědictví, památka, region, soukromý majetek, správní sankce, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)