Sněmovní tisk 426
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 426/0 dne 25. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 668).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 426/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 426/2, který byl rozeslán 6. 6. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 844).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 461).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 309/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie /EU/, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: plavební licence, plavební řád, říční plavba, správa věcí veřejných, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)