Sněmovní tisk 414
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gandalovič, Jiří Papež, Oldřich Vojíř, Jiří Hanuš, Pavel Kováčik, Michal Hašek, Zdeněk Mach) předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: Gandalovič Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414/0 dne 1. 2. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 2. 2008. Vláda zaslala stanovisko 5. 2. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 2. 2008 jako tisk 414/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 673).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 414/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 414/3, který byl rozeslán 25. 3. 2008 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 754).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 268, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 408).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 245/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Daně a poplatky, Ekologie, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: alternativní využití zemědělských výrobků, motorové palivo, náhradní palivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)