Sněmovní tisk 402
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 1. 2008 jako tisk 402/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Zpravodajem určen Daniel Petruška.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 6. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 402/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 49, usnesení č. 681).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)