Sněmovní tisk 400
Novela z. o dani silniční - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 18. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 610).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/2, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 789).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 252, dokument 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 413).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 246/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, daňová úleva, motorové vozidlo, nákladní vozidlo, znečišťování motorovými vozidly

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)