Sněmovní tisk 397
Novela zákona o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 397/0 dne 18. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 601).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 397/2, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 16:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 795).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 258, dokument 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 422).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 250/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Informovannost, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, evidence obyvatelstva, osobní údaje, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
231/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích397/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě397/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky397/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů397/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů397/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti397/0


ISP (login)