Sněmovní tisk 396
Novela z. o vodách (vodní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 17. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 607).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 396/3, který byl rozeslán 12. 3. 2008 v 12:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 704).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 232, dokument 232/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2008 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 232/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 4. 2008 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 232/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 388).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 181/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Katastr, Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: inženýrské stavby, povodeň, povrchová voda, služba ve veřejném zájmu, vodohospodářské stavby, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)