Sněmovní tisk 395
Novela zákona související s registrovaným partnerstvím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 18. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 600).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 395/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 395/2, který byl rozeslán 24. 4. 2008 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 208, usnesení č. 793).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 257, dokument 257/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (PaedDr. Václav Homolka).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 5. 2008 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 257/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 257/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 421).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon 25. 6. 2008 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 239/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, registrované partnerství

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
94/1963novelizujeZákon o rodině395/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech395/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě395/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře395/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech395/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)395/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů395/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích395/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu395/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi395/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů395/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění395/0


ISP (login)