Sněmovní tisk 391
Doh. o stabilizaci a přidruž. mezi ES a Albánskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 16. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 589).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 5. 2008 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 150, usnesení č. 780).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 1. 2008 jako senátní tisk 174/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 1. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie (Václav Koukal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 30. 1. 2008 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 174/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 174/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 5. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 7. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 57/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Albánie, asociační dohoda, Evropská unie, přidružená zeměISP (login)