Sněmovní tisk 389
Novela z. o cestovních dokladech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 389/0 dne 9. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 592).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 389/2, který byl rozeslán 14. 3. 2008 v 10:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 699).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 220, dokument 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 3. 2008 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 350).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 140/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, cestovní pas, identifikační průkaz, osobní údaje, zpracování dat

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
92/1991novelizujeZákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby389/2
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)389/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů389/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)389/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích389/0
136/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů389/0


ISP (login)