Sněmovní tisk 388
Novela z. o omezení plateb v hotovosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 2. 1. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2008. Vláda zaslala stanovisko 31. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 1. 2008 jako tisk 388/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 671).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 841).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 273, dokument 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 307, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 465).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 303/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně - daň z přidané hodnoty, Daně a poplatky, Kriminalita

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cash flow, elektronické peníze, finanční transakce, platba, správní delikt

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)