Sněmovní tisk 387
Novela z. o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 2. 1. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2008. Vláda zaslala stanovisko 31. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 1. 2008 jako tisk 387/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 670).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/2, který byl rozeslán 6. 6. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 316, usnesení č. 1057).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/3, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 1244).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 119, dokument 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 304/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Podnikání, Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňový poplatník, daňový systém, konkurz, podnikatel, podpora podnikání, pohledávka, vybírání daní

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)