Sněmovní tisk 380
Novela z. o akciové společnosti České dráhy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 17. 12. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 380/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 605).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 380/3 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 380/4, který byl rozeslán 13. 3. 2008 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 700).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 231, dokument 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 372).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 179/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Funkcionáři Poslanecké sněmovny, Majetek České republiky, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, privatizace, železniční doprava

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů380/0


ISP (login)