Sněmovní tisk 357
Smlouva mezi ČR a Portugal. rep. o ochraně utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 357/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 534).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 357/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 3. 2008 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 61, usnesení č. 689).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 11. 2007 jako senátní tisk 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 4. 3. 2008 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 144/2 (doporučuje).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 4. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 2. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 5 pod číslem 12/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, PortugalskoISP (login)