Sněmovní tisk 356
Dohoda mezi ČR a Královstvím Bahrajn o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 356/0 dne 16. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 533).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 21. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 86, usnesení č. 751).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 11. 2007 jako senátní tisk 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 143/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 2. 2008 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 143/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 346).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 5. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 117/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bahrajn, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (login)