Sněmovní tisk 355
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 355/0 dne 16. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 508).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 355/1 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 12. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 355/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 29 dní (usnesení č. 570).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 355/3, který byl rozeslán 7. 12. 2007 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 1. 2008 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 15, usnesení č. 580).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 1. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 177, dokument 177/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 1. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 1. 2008 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 177/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 304).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 37/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Daně a poplatky, Evropská unie /EU/, Líh

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, chemický alkohol, náhradní palivo, řízení jakosti průmyslových výrobků, spotřební daň

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)355/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)355/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních355/0


ISP (login)