Sněmovní tisk 353
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2007 jako tisk 353/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Zpravodajem určen Ing. Jiří Hanuš.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 30. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 321, usnesení č. 578).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, návrh rozpočtu, účty agrárního sektoruISP (login)