Sněmovní tisk 347
Vl.n. působení sil AČR v zahraničí v roce 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 11. 2007 jako tisk 347/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 11. 2007 (usnesení č. 179).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal navíc zprávu a vydal 16. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 347/1 (bere na vědomí).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 28. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 347/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 147, usnesení č. 552).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 6. 11. 2007 jako senátní tisk 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 12. 2007 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 245).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Čad, Česká republika, Irák, NATO, Středoafrická republika, vojenská spolupráce, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (login)