Sněmovní tisk 346
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 11. 2007 jako tisk 346/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 11. 2007 (usnesení č. 179). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 630).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 6. 11. 2007 jako senátní tisk 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 12. 2007 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 278).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (login)