Sněmovní tisk 343
Protokol ke Smlouvě mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 343/0 dne 7. 11. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 11. 2007 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 525).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 343/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 182, usnesení č. 644).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 10. 2007 jako senátní tisk 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (PaedDr. Václav Homolka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 123/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 301).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 12. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 77/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, občanské právo, právní pomoc, právní spolupráce, UkrajinaISP (login)