Sněmovní tisk 342
Novela z. o převodu zemědělských a lesních pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gandalovič, Jiří Papež, Pavel Kováčik, Jiří Hanuš, Michal Hašek, Přemysl Rabas, Zdeněk Mach, Pavel Bohatec, Jaroslav Klein, Josef Čerňanský, Petr Zgarba) předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Gandalovič Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 342/0 dne 1. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2007. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2007 jako tisk 342/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2007 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 69, usnesení č. 598).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 191, dokument 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 316).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 118/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond, Převody vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)