Sněmovní tisk 329
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 22. 3. 2007. Návrh zákona rozeslán dne 22. 3. 2007 senátorům jako tisk 39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 5. 2007 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 39/2.
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 39/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 39/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 7. 2007 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 39/4 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 8. 2007 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 39/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 9. 2907 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 39/6 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 102).
  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 178).
  Návrh projednán dne 19. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 194).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 11. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Mejstřík, Pavlata, Žák.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 15. 10. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2007 jako tisk 329/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Výročí

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)