Sněmovní tisk 326
Dohoda mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 12. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2007 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 527).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 141, usnesení č. 628).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 10. 2007 jako senátní tisk 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 118/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 12. 2007 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 296).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 9. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 74/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Spojené státy, technická spolupráce, vědecká spolupráceISP (login)