Sněmovní tisk 324
Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2006 spolu s Vyjádřením vlády

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 10. 2007 jako tisk 324/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Zpravodajem určena Jiřina Fialová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 48, usnesení č. 680).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (login)