Sněmovní tisk 322
Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 5. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Libý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24., 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 322/1, který byl rozeslán 5. 2. 2008 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 246, usnesení č. 653).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 197, dokument 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 197/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 343).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 733).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 167/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická odpovědnost, havarijní znečištění, ochrana životního prostředí, prevence environmentálních rizik

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)