Sněmovní tisk 316
Novela z. o podm. obchodování s povol. na emise skleník. plynů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch Robin a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 316/0 dne 27. 9. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2007. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2007 jako tisk 316/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)