Sněmovní tisk 313
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 313/0 dne 3. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 477).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 313/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 313/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 313/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 140, usnesení č. 627).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 9. 2007 jako senátní tisk 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Milan Špaček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 11. 2007 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 109/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 287).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 12. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 85/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, Spojené státyISP (login)