Sněmovní tisk 311
Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 23. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 10. 2007 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 512).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 311/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 50, usnesení č. 588).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 9. 2007 jako senátní tisk 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 11. 2007 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 288).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 11. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 64/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: jaderná bezpečnost, přeprava nebezpečného nákladu, radioaktivní materiályISP (login)