Sněmovní tisk 292
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 19. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2007 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 464).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 292/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 292/2, který byl rozeslán 28. 11. 2007 v 10:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 566).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 171, dokument 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2008 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 281).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 31/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)