Sněmovní tisk 29
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005

Autor: RČR

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)