Sněmovní tisk 276
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 16. 8. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 2007 jako tisk 276/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 466).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi.Projednávání zákona bylo 13. 2. 2008 na 27. schůzi přerušeno (hlasování č. 271, usnesení č. 658). Návrh zákona 13. 2. 2009 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, neúčast ve volbách, obec, referendum, volební účast

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)