Sněmovní tisk 270
Vl.n. na vysl. souhlasu s pobytem příslušníků ozbrojených sil

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 8. 2007 jako tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Zpravodajem určen RSDr. Alexander Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 72, usnesení č. 428).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 9. 8. 2007 jako senátní tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2007 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 209).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, Spojené království, vojenská spolupráce, vojenský výcvikISP (login)