Sněmovní tisk 27
Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 1. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 57).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 79, usnesení č. 191).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 8. 2006 jako senátní tisk 375/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda), Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 385, které bylo rozdáno jako tisk 375/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 364, které bylo rozdáno jako tisk 375/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 375/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 564).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 5. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 31/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, RakouskoISP (login)