Sněmovní tisk 263
Vl.n. na ukončení platnosti Memoranda o porozumění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 3. 8. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 431).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 263/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 106, usnesení č. 612).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 7. 2007 jako senátní tisk 98/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2007 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 98/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 218).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, vypovědění smlouvy, Západoevropská unie, znovuvyzbrojeníISP (login)