Sněmovní tisk 256
Dohoda o letecké dopravě mezi ES a USA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 30. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 473).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 256/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 117, usnesení č. 617).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 7. 2007 jako senátní tisk 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2007 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 96/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 220).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, Evropské společenství, letecká doprava, letecký provoz, organizace dopravy, Spojené státyISP (login)